Tietoa meistä

FINDER s.r.o on slovakialainen matkailu- ja yhteisykonsultointiin erikoistunut yritys. Tarjoamme kattavia matkanjohtaja-, varaus- ja suunnittelupalveluja suomalaisille matkatoimistoille, yrityksille ja yhdistyksille.

Järjestämme pienryhmämatkoja moniin maihin. FINDER s.r.o. toimittaa matkailupalveluja sekä tarjoaa konsultointiapua etenkin Tonavan maiden markkinoilla toimiville pohjoismaalaisille yrityksille.

HENKILÖKUNTAMME

MATTI RANTA-KRENKKU on kulttuurihistorian maisteri Turun yliopistosta. Ennen FINDERin perustamista Matilla on kokemusta itsenäisenä matkanjärjestäjänä ja free-lance oppaana Keski-Euroopassa ja pohjoismaissa. Matin tehtävänä on ohjelmiemme suunnittelu ja markkinointi Suomeen. Monesti Matti istuu myös pikkubussimme ratin takana ja kuljettelee vieraitamme taipaleiden taakse. Yhteistyö muiden slovakialaisten ja naapurimaiden agenttitoimistojen kanssa on vilkasta ja innovatiivista. Monet erikoisasiantuntemusta vaativat tehtävät, kuten verkkosivujen laadinta, kirjanpito, mediakontaktit ja lentojärjestelyt, on osittain ulkoistettu pyrkien suosimaan pienyrittäjiä ja opiskelijoita yhteistyökumppaneina. Liike-elämän ja yliopistojen kanssa kontakteja luodaan asiakkaan tarpeiden mukaan käyttämällä hyväksi nuorten ammattilaisten verkostoa, joka pystyy avaamaan monia ovia maassa, jossa yhteydenottoihin toisinaan suhtaudutaan jäyhähkösti. Asiakkaan toivoessa vierailun aikana erikoiskonsultaatiota järjestämme, sopimuksen mukaan, avuksemme, joko innokkaan alan opiskelijan tai tarvittaessa maan johtavan asiantuntijan.  

Arvot

Tuotteidemme suunnittelussa ja toteuttamisessa ohjaavina periaatteina ovat kestävän matkailun arvot sekä palvelumme laatu. Olemme mukana HELSINKI DECLARATION-julistuksen allekirjoittajissa, eli sitoudumme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteisiin.  

Kestävä kehitys Kestävä kehitys tarkoittaa luonnonvarojen ja muiden resurssien käyttämistä vaarantamatta alueen tulevien sukupolvien hyvinvointia. Vastuuntuntoisen matkailuelinkeinon päämäärä on ratkoa ja minimoida ongelmia, joita kasvavat matkailijamäärät aiheuttavat (ympäristövaikutukset ja saastuminen, vieraiden ja paikallisväestön eriarvoisuus, matkailutulon hyöty ulkopuolisille jne.) ja keskittyä matkailun positiivisiin vaikutuksiin kuten paikallisten työllistäminen ja kulttuurin- ja historiantuntemuksen edistäminen. Tuotannossamme otamme huomioon seuraavat näkökohdat:

  • Suosimme yhteistyötä paikallisten pienyrittäjien kanssa ja ohjaamme vieraamme käyttämään palveluja, joista matkailutulo kanavoituu alueen omalle väestölle.
  • Emme rohkaise toiminnallamme matkailuelinkeinon negatiivisia sivuvaikutuksia, rikollisuutta, kerjäämistä, prostituutiota tai luonnon liikakäyttöä.

Tuotteidemme laatu  Laatu on meille myös kilpailussa matkailualalla tärkein kriteeri monien muiden toimijoiden keskittyessä useimmiten mahdollisimman matalaan “alkaen-hintaan”, jolloin vieraan kustannukset matkan aikana ovat korkeampia. Laadussa huomioitavia tekijöitä meillä ovat lisäksi:

  • Ajankäyttö: Matkailumarkkinoinnissa sovelletaan usein periaatetta: “määrä myy”. Ohjelmaan sisällytetään käyntejä ja vierailuja aikataulullisesti mahdottomin vaatimuksin eikä kenelläkään ole lopuksi mukavaa. Henkilökuntamme on saanut kokemuksensa kenttätyöskentelystä matkailijoiden parissa ja tietää rajoitukset ja vaatimukset, joita suurempi seurue asettaa.
  • Ihmisuhteet: Meille ei tule Slovakiaan suomesta asiakkaita vaan vieraita, joita kohtelemme sillä kunnioituksella ja välittömyydellä. Toivomme myös asiakkaiden suhtautuvan meihin isäntäväkenä.
  • Gastronomia: Toivomme aina voivamme tarjota asiakkaille elämyksiä myös ruokailuissa. Kanarinta ja perunat on nopea, edullinen ja matkanjärjestäjän kannalta helppo tilaus suurelle ryhmälle mutta esim. haudutetut vasikan munuaiset parsahöystöllä jäisivät kuitenkin paremmin mieleen.. “Kenttäkeittiömme” mahdollistaa ateriat kauniissa paikoissa ja asiakkaat voivat halutessaan osallistua vaikka unkarilaisen kalakeiton tai lammasgulshin valmistamiseen.

Yritystiedot
FINDER s.r.o.
Medvedovej 17
85104 Bratislava
IČO: 46 184 520
DIČ: 2023269963
DICDph: SK2023269963
Pankkiyhteys
Pankki: Tatra Banka Osoite: Hodzovo namestie 3, P.O.Box 42, 85005 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK92 1100 0000 0029 2385 7335